Przeskocz do treści

Dofinansowanie PFRON

Dzięki środkom finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się” osoba uprawniona (głuchoniewidoma lub niesłysząca) lub osoba mająca z nią stały lub bezpośredni kontakt może starać się o  dofinansowanie szkoleń z języka migowego oraz sposobu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi (SKOGN).

PFRON dofinansowuje takie szkolenia nawet do 95% w przypadku osoby uprawnionej (głuchoniewidomej lub niesłyszącej) i do 90% w przypadku osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt. O kwocie dofinansowania decyduje PFRON.

O dofinansowanie ze środków PFRON może ubiegać się osoba, która spełni jeden z poniższych warunków:

  • jest osobą uprawnioną do otrzymania dofinansowania (osobą głuchoniewidomą lub niesłyszącą),
  • jest członkiem rodziny osób uprawnionych,
  • ma stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi w zakresie polskiego języka migowego, systemu językowo - migowego i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych na różnych poziomach,
  • w uzasadnieniu celu szkolenia wykaże, że w Jej otoczeniu znajdują się osoby niesłyszące bądź słabosłyszące lub, że charakter pracy , którą wykonuje zawodowo lub jako wolontariusz, wymaga znajomości języka migowego.
Chcesz pozyskać dodatkowe informacje na temat dofinansowania kursu - zadzwoń, napisz, odpowiemy na wszelkie pytania!
Organizujemy  spotkania informacyjne, dla osób indywidualnych bądź grup zainteresowanych kursem z możliwością dofinansowania.
 
Ruszył już nabór na kursy organizowane w I półroczu 2024r.
z możliwością dofinansowania!
Nie zwlekaj, napisz do nas już dziś!